Novo Vakuumski aparat Provac 360

499,00 €

Status Provac 360 je Statusov prvi profesionalni aparat za vakuumiranje. Idealen za sirarje, mesarje, večje kmetije in profesionalne kuhinje ter vse ostale, ki dnevno shranjujete večjo količino živil. Rezultat so odlično vakuumsko shranjena živila, pripravljena za prodajo ali transport.

Je predstavnik nove generacije Statusovih vakuumskih aparatov in je kljub odličnim karakteristikam in zmogljivostim še vedno zelo enostaven za uporabo.

Najbogatejši set na trgu, 20-delni začetni set.

| 499,00 €

OPIS

Provac 360 predstavlja novo generacijo Statusovih vakuumskih aparatov s posebnimi funkcijami in novostmi za še prijaznejšo uporabo.

Provac 360, profesionalni vakuumirni aparat ima sledeče funkcije:

 • avtomatsko vakuumiranje za kompaktna živila,
 • ročno pulsno vakuumiranje za občutljiva živila,
 • vakuumiranje Statusovih vakuumskih pripomočkov,
 • Provac marinator, 20-minutni avtomatski program mariniranja.

NOVO

 • Dvojna črpalka s črpalnim volumnom 30 l/min za hitrejše delovanje, ki doseže podtlak do - 900 mbar v le nekaj sekundah.
 • Dvojni varilni trak z aktivnim merjenjem temperature Status Smart Seal System: aparat samodejno uravnava proces varjenja glede na temperaturo varilnega mehanizma. Dlje kot je aparat aktiven, manj časa potrebuje za varjenje. Manjša poraba električne energije.
 • Dvostranski lepilni trak Status Stiki za večkratno uporabo poskrbi za preprosto nastavitev vrečke v aparat in optimalen izkoristek folije pri vakuumiranju ter možnost vakuumiranja več vrečk hkrati.
 • Možnost mariniranja s pomočjo dokupa marinator seta.
 • Senzor in lovilec za tekočine, ki ovira vstop tekočin v prostor motorja. Na tekočino v aparatu opozori tudi kontrolna lučka LIQUID TRAP.
 • Dolžina vakuumskega kanala in varilnega traku je 36 cm, kar lahko izkoristimo tudi za vakuumiranje več manjših vrečk hkrati ali najširših vrečk (35 cm).
 • Tiho delovanje motorja.
 • Status Smart Open/Lock: samodejno odpiranje in zapiranje pokrova ter najenostavnejši način zaklepanja aparata s posebno ročko (v postopku prijave patenta).
 • Elektronika za min. 40.000 ciklusov vakuumiranja.
 • Možnost dokupa Status Stiki lepilnega traku in marinator seta.

UPORABA

Pred prvo uporabo namestite Status Stiki lepilni trak na predvideno mesto.

Pred začetkom vakuumiranja pritisnite avtomatsko (AUTO) ali ročno (MANUAL) vakuumiranje. Nato nadaljujte po spodnjih navodilih.

Avtomatsko vakuumiranje čvrstih in suhih živil

 • Živilo položite v vrečko. Med živilom in robom vrečke mora ostati 5 cm praznega prostora.
 • Namestite vrečko med tesnila, do označevalnika za vrečko. Status Stiki lepilni trak bo držal vrečko na mestu in preprečil gubanje.
 • Ročka za zaklepanje naj bo v odklenjenem položaju (UNLOCK).
 • Zaprite pokrov aparata in zadržite nekaj sekund. Aparat bo samodejno začel s procesom vakuumiranja in varjenja.
 • Po končanem postopku se pokrov samodejno dvigne.
 • Živila so zdaj zavakuumirana. Vrečko odstranite z lepilnega traku.

Ročno vakuumiranje vlažnih in občutljivih živil

 • Pred pričetkom vakuumiranja pritisnite gumb MANUAL.
 • Vrečko z živilom namestite do označevalnika za vrečko. Lepilni trak Status Stiki jo bo obdržal v pravilnem položaju za vakuumiranje.
 • Zaprite pokrov aparata, pritisnite na sredini pokrova in premaknite ročko za zaklepanje v položaj LOCK.
 • Vrečko zavakuumirate s pritiskanjem gumba PULSE VAC. Aparat izsesava zrak, dokler držite gumb pritisnjen, ko ga spustite, se proces prekine. Ko ocenite, da je izsesanega dovolj zraka ali vidite, da se tekočina približuje aparatu, prekinite proces vakuumiranja - spustite gumb PULSE VAC.
 • Pritisnite gumb SEAL za pričetek varjenja. Sveti lučka SEAL.
 • Ko lučka SEAL ugasne, je varjenje končano. Pokrov odklenite s premikom ročke v položaj UNLOCK.
 • Odstranite zavakuumirano vrečko.

Vakuumiranje vakuumskih posod in pokrovov

Z aparatom dobite tudi nastavek za vakuumiranje Statusovih vakuumskih posod, vrča, pokrovov in zamaškov.

 • Ožji konec nastavka za vakuumiranje posod priključite na odprtino na skrajnem levem robu vakuumskega kanala.
 • Širši konec nastavka namestite na ležišče okrog ventila na sredini pokrova posode in pridržite.
 • Pritisnite gumb CONTAINER.
 • Ko je dosežen prednastavljen podtlak, se proces vakuumiranja samodejno ustavi.

Mariniranje živil v vakuumskih posodah

Pore živil se v vakuumu odprejo, zato marinada hitreje prodre v živilo. Nastavek za mariniranje ni vključen v začetnem setu in ga morate kupiti posebej pri pooblaščenem prodajalcu. Funkcija mariniranje je avtomatizirana in traja 20 minut (5 ciklov vakuumiranja in sproščanja vakuuma).

 • Ožji konec nastavka za mariniranje priključite na odprtino na skrajnem levem robu vakuumskega kanala.
 • Širši konec nastavka namestite na ležišče okrog ventila na sredini pokrova posode.
 • Pritisnite gumb MARINATOR in proces mariniranja se prične. Lučka MARINATOR utripa.
 • Mariniranje traja 20 min. Po končanem procesu mariniranja gre aparat v stanje mirovanja in prižge se lučka POWER.

SESTAVA SETA

Začetni set vključuje:

 • 1 Status Provac 360 profesionalni aparat za vakuumiranje
 • 1 folijo v roli dimenzije 280 mm x 3000 mm
 • 1 folijo v roli dimenzije 350 mm x 3000 mm
 • 5 vrečk za vakuumiranje dimenzij 200 mm x 280 mm
 • 5 vrečk za vakuumiranje dimenzij 120 mm x 550 mm
 • 5 dvostranskih samolepilnih trakov Status Stiki
 • 1 priključek za vakuumiranje posod
 • 1 ročni nož za rezanje folije
 • 1 navodila za uporabo

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Aparat pred čiščenjem izklopite iz elektrike. Uporabite mehko, vlažno krpo za čiščenje in obrišite aparat. Nikoli ne potopite aparata pod vodo. Pred uporabo aparata poskrbite, da je aparat popolnoma suh.

Pred čiščenjem varilnega traku poskrbite, da je trak ohlajen. Ostanke morebitne plastike odstranite z mehko krpo.

Če pridejo črna tesnila v stik z maščobo ali tekočino, jih odstranite iz aparata in operite v vodi z razredčenim detergentom. Pred ponovno namestitvijo jih popolnoma posušite.

GARANCIJA

Garancija aparata je 5 let ob predložitvi podpisanega garancijskega lista.

Pred uporabo obvezno preberite navodila za uporabo in jih shranite. Upoštevajte tudi pravila, kako shranjevati različna živila.

OBVESTILO O MOŽNOSTI BREZPLAČNEGA ODDAJANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.

Napiši mnenje