Uporabnost, kakovost in inovativnost

V Statusu se trudimo v življenje vsakega uporabnika vnesti nekaj dobrega. Pri delu nas skozi vsa leta vodi ideja razvijati izdelke, ki življenje olajšajo in ga naredijo lepšega. Stremimo k vrednotam:

  • uporabnost – uporabnikom poskušamo olajšati delo v vsakdanjem življenju, zato so izdelki namenjeni vsakemu gospodinjstvu. Izkušnje kažejo, da kdor jih je začel uporabljati, jih priporoča tudi prijateljem.
  • kakovost – samo visoka kakovost izdelkov zagotavlja dolgoročni uspeh in zadovoljstvo uporabnikov.
  • inovativnost - stalno spremljanje povratnih informacij uporabnikov in svetovnih trendov nam omogoča uvrstitev na vodilna mesta na določenih področjih. Vsak izdelek je poseben na svoj način, le spoznati ga je potrebno.

Izbrali smo slogan Status – izvirni pripomočki, ker so izdelki:

  • izvirni, vsak na svoj način so drugačni in posebni v primerjavi s podobnimi na trgu,
  • pripomočki, ker nam olajšajo delo ter ga naredijo bolj zanimivega.