Poslanstvo podjetja določa tudi njegovo družbeno odgovorno ravnanje. Zavedamo se, da uspešna podjetja v lokalni skupnosti morajo pomagati predvsem prostovoljnim društvom, katerih delovanje in uspeh so odvisni ravno od sponzorjev in donatorjev. Poskušamo jim pomagati po naših najboljših močeh - finančno ali materialno.

Sodelujemo pri realizaciji kulturnih, družabnih in športnih dogodkov. Posredno tako prispevamo tudi k boljši kakovosti življenja someščanov ter skupnemu razvoju in napredovanju regije.

Tudi našim uporabnikom z navedenimi dejanji poskušamo pokazati, da smo v Statusu ljudje, ki tako na svoj način skrbimo za soljudi.

Trudimo se, da se tudi naši zaposleni čutijo del skupnosti in družbeno odgovornega podjetja.